Luchtfoto’s van onderhoud bos

Je zult het bij je bezoek aan het sprokkelbos of Restaurant Stroom ongetwijfeld gemerkt hebben: er is hard gewerkt in het bos.

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhouden van de knotpopulieren in het bos en zij heeft het volgende geconstateerd:

“Het behouden en onderhouden van de knotpopulieren is om veiligheidsredenen en bosbouwkundig niet verantwoord, de uitlopers op grote hoogte zijn stormgevoelig en het regulier knotten van de bomen brengt schade toe aan het waardevolle nieuwe loofbos. De bosontwikkeling tussen de knotpopulieren ziet er veelbelovend uit. Een nieuw bosplan is in overleg met de Stichting Speelbos opgesteld.”

Wat houdt dit nu precies in?

– Ongeveer 17 a 18 populieren zijn geveld, er blijven een paar stammen liggen o.a. over het slootje aan de dijkzijde.
– 6 bomen blijven voor nu behouden en zijn geknot (3 aan de waterkant en 3 bij ’t vlinderpad/zandbak in de buurt).
– 6 bomen zijn gezaagd tot op 4 meter (o.a. de bomen bij de ingang en bij het speelhuis)

Er komt ook nieuwe beplanting voor terug. Ongeveer 40 bomen. Door deze aanpassing aan de beplanting van het bos zal er een gevarieerd, goed te onderhouden klimaatbestending bos ontstaan

 

Reacties zijn gesloten.