Geen Speelbos, wat dan?

Bos 3Weet u wat er zou gebeuren met het bosje achter het Pompstation ALS er GEEN Speelbos zou komen?

Uit de recente “Visual Tree Assessment” blijken diverse bomen in het bos in slechte staat te verkeren. Als het bos een nieuwe bestemming als Speelbos krijgt, is onderhoudssnoei en gedeeltelijke kap noodzakelijk, en dit zijn wij voornemens om samen met de gemeente te organiseren.

Maar….als er geen Speelbos komt, dan is de kans groot dat het bos op korte termijn volledig wordt gekapt en geheel vervangen door nieuwe aanplant. Het kan dan jaren duren voordat er weer sprake is van een echt bos. Dit is veel ingrijpender voor de natuur en ook voor het uitzicht van veel Lentenaren dan het behouden en “uitdunnen” van het bos. En juist het zo veel mogelijk behouden van het bos is wat Stichting Speelbos Lent nastreeft.

Het goede nieuws is dat de gemeente positief tegenover onze plannen staat, en in samenwerking met ons het bos veilig wil maken om het vervolgens aan Stichting Speelbos Lent in bruikleen te geven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *