Faunaonderzoek

Een belangrijk doel van het Speelbos initiatief is het behoud van het bos. We geven het bos een bestemming die voor korte en langere tijd een beter alternatief is dan het kappen van het bos. Om het bos te behouden zijn ingrepen voor veiligheid en groei  noodzakelijk. Het initiatief en het noodzakelijke onderhoud gaan daarom arm in arm met het behoud van de natuur. Het speelplezier mag dan ook niet… ten koste van diezelfde natuur gaan. Daarom is er onderzoek gedaan naar de natuurwaarde.
Tijdens een faunaonderzoek in 2009 zijn een aantal mooie dieren gevonden; de kleine modderkruiper en een kamsalamander. Tijdens de sport- en speldag in 2013 ook nog eens rivierkreeftjes en een jonge zeelt. En de vogelaar van IVN Rijn Waal, Ben Brouwer, heeft aangegeven dat er regelmatig een Sperwer broed. Ook is in het struweel langs de kolk de nachtegaal duidelijk aanwezig. We plaatsen een aantal foto’s hiervan in een nieuw Facebook album.
Vooral bij de ontwikkeling van het speelbos zullen we met deze diersoorten rekening moeten houden. Het speelplezier van de kinderen zal geen invloed hebben op de aanwezige fauna zoals deze in de onderzoeken naar voren komt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *